IoT (Internet de les coses) i M2M (Machine 2 Machine) soluciós


Sistemes distribuïts dedicats que treballen en interfícies i protocols de comunicació: Applications:
 • Ciutat segura
 • seguiment
 • Smart City
 • Agricultura
 • Mesurament intel·ligent
 • Il·luminació intel·ligent (il·luminació intel·ligent - urbana i industrial)
 • Sistemes antirobatori
 • Smart Factory (Indústria intel·ligent - IIoT)
 • La gestió de residus
 • Passos de vianants segurs
Mesures i seguiment
 • Posició GPS
 • nivell d’il·luminació
 • consum energètic
 • temperatura
 • concentracions de gasos
 • vibració i acceleració
 • il·luminació
 • humitat
 • contaminació de l'aire


Documentació de la ciutat